Menu Sluiten

Inhoud

Preventief credit management

In het eerste luik schenken we vooral aandacht aan het preventieve aspect van kredietmanagement.

We bestuderen de verschillende redenen om handelskrediet toe te staan, en kaderen dit in het risicobeheer van de onderneming.

Dat wordt dan vertaald in systemen voor credit scoring en technieken voor het vastleggen van kredietlimieten.

We bekijken ook waar we basisgegevens hiervoor vinden en hoe die kunnen aangevuld en verrijkt worden vanuit bijkomende informatiebronnen.

Incasso

Jammer genoeg blijven nogal wat facturen onbetaald op de vervaldag. In dit luik bekijken we om te beginnen het minnelijk incassotraject. Een professioneel georganiseerde aanpak is nodig om snel resultaat te bekomen. Indien nodig kan de stap naar juridisch incasso gezet worden.

Hierbij wordt ook de rol van de gerechtsdeurwaarder belicht.

Ook bemiddeling is een actuele benadering die succesvol kan zijn.

Juridische aspecten

Aan kredietmanagement zijn in de verschillende fases van de klantenrelatie belangrijke juridische aspecten verbonden.

VOOR de factuur hebben we het over Contracten, algemene voorwaarden,  borgstellingen, indekkingen, en kleine lettertjes. Het belang van goede algemene voorwaarden kan moeilijk overschat worden. We bekijken ook de bevoegdheid van rechtbanken en het geldig recht, en het gebruik van netting.

Vervolgens zal kort worden stilgestaan bij correcte facturatie en wat er allemaal op een factuur moet staan (identificatie, BTW) + de betalingstermijnen en wetgeving hieromtrent. De rol van de advocaat in de incasso procedure wordt toegelicht.

Uiteindelijk kan de debiteur ook insolvent worden.

Specifieke insolventiegevallen worden behandeld (WCO, faillissement, collectieve schuldbemiddeling met korte uitleg over eigendomsvoorbehoud, pand en hypotheek).

Een laatste gedeelte dat hier behandeld wordt gaat over GDPR.

Na een korte introductie over wat de GDPR precies is en wat de regels zijn, wordt meer specifiek aangegeven hoe de GDPR in de dagelijkse praktijk dient gebruikt te worden en waarvoor men moet opletten. Hierbij wordt niet enkel de theorie uitgelegd, maar worden ook zowel goede als slechte voorbeelden uit de praktijk gegeven.

Organisatie

Professioneel credit management vereist een goede organisatie. Dat betekent dat er procedures en regels moeten opgesteld worden.  

We vragen ons ook af hoe we de prestaties van kredietmanagement opvolgen. Gezien de uitgebreide combinatie van invloedsfactoren is eveneens een veelomvattend systeem van opvolging nodig.

Voor het vastleggen van de verantwoordelijkheden bij internationale leveringen zijn ook de Incoterms belangrijk.

Uiteindelijk hebben we ook nog een uiteenzetting over fraudepreventie.

Samenwerking

Credit management is geen geïsoleerde functie binnen de onderneming.

Samenwerking met andere functies is nodig. In eerste instantie uiteraard met de collega’s uit de verkoopafdeling, die met de klanten contact hebben. Maar ook met logistiek en supply chain managers. Met accounting, controlling, treasury, ….

Dat vereist dus een degelijke aanpak.

Ondersteuning

Voor heel wat aspecten van het kredietmanagement kan externe hulp ingeroepen worden.

Zo kan er voor het beheer van het risico beroep gedaan worden op kredietverzekering.

Voor de specifieke risico’s die gepaard gaan met internationale handel kan gebruik gemaakt worden van een aantal documentaire technieken en de daaraan gekoppelde financieringsmogelijkheden. 

Er is intussen ook gespecialiseerde software op de markt voor de ondersteuning van de verschillende aspecten van het kredietmanagement. We bestuderen een traject voor selectie ervan.Overzicht

Gedetailleerde inhoud en timing van het programma vindt u hier.