Menu Sluiten

Expert Class Credit Management

Een gezonde Cash Flow is van levensbelang voor elke onderneming.

En de belangrijkste inkomende kasstroom is afkomstig uit betalingen door klanten.

Een efficiënt Order to Cash proces is dan ook vitaal, en het beheer daarvan is waar het over gaat bij credit management.

Daarbij moeten om te beginnen de betalingsmogelijkheden van de klanten onderzocht worden. Credit management gaat dus over risk management.

Als de klanten de facturen niet tijdig betalen – wat heel vaak het geval is – moeten ze ervan overtuigd worden de betalingen correct en tijdig te voldoen. Credit management gaat dus over het beheer van de klantenrelatie.

Vooral voor buitenlandse klanten zal het nodig zijn specifieke technieken te gebruiken om de risico’s extra in te dekken, en de betalingen vlot te laten verlopen. Credit management gaat dus over treasury management.

De klanten zullen wellicht in eerste instantie benaderd worden door de collega’s uit de verkoop. Het is dan ook belangrijk met hen een goede samenwerking en wederzijds begrip te realiseren. Credit management gaat dus over een goede samenwerking binnen de eigen onderneming.

In al deze aspecten is het belangrijk zorgvuldig de wetgeving te respecteren, zeker als het om buitenlandse relaties gaat kan dat vrij complex worden. Credit management vereist dus een gedegen juridische basiskennis.

Veel gegevens, veel data over leveringen, facturen, betalingen, negotiaties ,… zorgen ervoor dat de hoeveelheid informatie waarmee de credit manager aan de slag moet zeer groot wordt. Eens strikte opvolging is dan ook noodzakelijk. Credit management vereist dus een goed uitgewerkte organisatie.

Een indrukwekkende lijst van domeinen waarin de credit manager competenties moet hebben.

Maar een opleiding die al deze aspecten omvat is moeilijk te vinden op de markt.

Vandaar dat we het initiatief genomen hebben een Expert Class Credit Management te organiseren. Daarbij komen al de aangehaalde onderwerpen aan bod.

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding beoogt:

• een basisoverzicht te geven van de verschillende deeldomeinen van kredietmanagement

• inzicht te verschaffen in het belang van kredietmanagement en de samenhang met andere domeinen van het bedrijfsbeheer

• een aantal technieken te behandelen die voor een professioneel kredietmanagement van belang zijn

• informatie mee te geven over de verschillende mogelijkheden om zich te laten bijstaan door externe specialisten in de verschillende deelgebieden van kredietmanagement

• een inzicht te geven in de verschillende juridische aspecten van de klantenrelatie