Wie zijn de initiatiefnemers?

IvKM/Wie zijn de initiatiefnemers?

Het Instituut voor Kredietmanagers is een vereniging zonder winstoogmerk, en drijft dus voor een deel op vrijwilligers. De administratie, de praktische organisatie van de activiteiten, het verzorgen van de publicaties en de wetenschappelijke coördinatie worden uitbesteed.

De stichters zijn ervaren kredietmanagers, die bereid zijn een deel van hun vrije tijd (bij kredietmanagers een schaars goed !) te besteden aan het realiseren van deze missie.

Voorzitter van het IvKM is LudoTheunissen, die ook voor de praktische organisatie en de wetenschappelijke ondersteuning instaat.