Uitgangspunt & missie

IvKM/Uitgangspunt & missie

Kredietmanagement is de jongste jaren wel iets meer onder de aandacht gekomen bij heel wat bedrijven, maar blijft in te veel gevallen toch nog vrij marginaal.

Er is dus een reële behoefte aan verdere ontwikkeling van het vakgebied en aan een platform waar kredietmanagers elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Om daaraan te voldoen hebben we dan ook in 2006 het Instituut voor Kredietmanagement (IvKM) opgericht.

De missie van IvKM hebben we als volgt gedefinieerd :

"Het bijdragen tot de professionalisering en emancipatie van het kredietmanagement in de ondernemingen."