Organisatie en lidmaatschap

IvKM/Organisatie en lidmaatschap

Het Instituut voor Kredietmanagement is in eerste instantie een ledenvereniging, die de belangen van de kredietmanagers behartigt, zoals beschreven in de missie. De vereniging is opgericht als vzw.

De stichters zijn ‘werkelijke leden’ in de betekenis van de vzw wetgeving. De kredietmanagers die tot de vereniging toetreden zijn ‘toegetreden’ leden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 

  • Gewone leden : kredietmanagers die in het bedrijfsleven actief zijn als verantwoordelijke voor het kredietmanagement in een onderneming of organisatie. Er worden geen bijkomende voorwaarden (mbt bijvoorbeeld opleiding of functie-inhoud) gesteld om lid te kunnen worden. Alleen mag het niet gaan om een organisatie die tot de groep ‘geassocieerde leden’ behoort. Voor meerdere gewone leden uit dezelfde onderneming of organisatie wordt een kortingstructuur voorzien.

 

  • Geassocieerde leden : ondernemingen of organisaties waarvan de activiteit geheel of in belangrijke mate bestaat uit het verlenen van diensten met betrekking tot kredietmanagement. Dit omvat dus bijvoorbeeld kredietverzekeraars, factoringbedrijven, incasso-ondernemingen, consultants, leveranciers van handelsinformatie, interim-management, rekrutering, ... Het is aan de Raad van Bestuur van het Instituut om in geval van twijfel te beslissen wie als geassocieerd lid moet beschouwd worden. 

Voor de gewone leden bedraagt het lidmaatschap voor 2020 slechts 200 € (+ BTW)

De geassocieerde leden betalen een hoger lidmaatschap van 500 € (+  BTW). Zij krijgen de voordelen van het gewoon lidmaatschap voor 2 van hun medewerkers.

 

Om lid te worden volstaat het een aanvraag te sturen per email aan  info@ivkm.be