Internationale samenwerking

IvKM/Internationale samenwerking

Verschillende vormen en formules van internationale samenwerking zijn mogelijk

  • Opleidingen: er zijn op academisch vlak niet veel onderzoekers actief op het vlak van kredietmanagement. Met een aantal van hen zijn er goede contacten, en samenwerking voor onderzoeksprojecten kan mogelijk zijn. Ook op didactisch vlak is er samenwerking, met name met Duitsland en Nederland in het kader van opleidingen tot Certified Credit Manager. Meer ambitieuze plannen staan eveneens op stapel.
  • FECMA : de Federation of European Credit Management Associations: het IvKM is sedert mei 2006 volwaardig lid van deze Europese overkoepelende organisatie, en speelt een actieve rol bij de verschillende FECMA councils en de verdere uitbouw van dit internationaal netwerk.