2018

Events/2018

Ook in 2018 is een ruim aanbod aan boeiende activiteiten

 

Op 24 en 25 januari werden de IvKM-leden uitgenodigd door Graydon en AGINCO voor een Inspiration Session over REGSOL, het digitaal faillissementsdossier.


Lean Credit Management   -   22 maart

Op 22 maart hadden we zoals ieder jaar een activiteit in samenwerking met CRiON. Deze keer ging het om een boeiende Ronde Tafel over Lean Credit Management.

 

Pandrecht -  17 april
Het nieuwe pandrecht zal ook voor kredietmanagers niet zonder gevolgen blijven.
Tijdens dit seminarie werden principes en praktische gevolgen toegelicht.
Dit seminarie werd georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Gent

Informate hierover vindt u hier

 

FECMA PanEuropean Conference - 16 en 17 mei

OP 16 en 17 mei is er een FECMA congres in Malta. Alle info hierover vindt u hier .

 

Dag van de Kredietmanger - 13 juni

Onze traditionele Dag van de Kredietmanager is dit jaar gewijd aan Performantiemeting.

Alle informatie hierover vindt u hier.

 

Credit Café - 5 september

Zoals iieder jaar hebben we ook nu een activiteit in samenwerking met FD Magazine. Een nieuw formule : Credit CAfé, een combinatie van uiteenzettingen door ervaren kredietmanagers met netwerking tijdens het bredrijfsbezoek en het aansluitende Credit Café.

Plaats van het gebeuren : Duvel Moortgat te Puurs.

Info op CreditCafé

Gratis voor kredietmanagers die lid zijn van IvKM : mail naar info@ivkm.be

 

Credit Expo - 18 oktober

De Credit Expo gaat dit jaar door op 18 oktober in Docks Dome te Brussel.